אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן תלפיות מזרח

רחוב קדושי בבל 1, ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני