אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן רמות 10

רחוב הרב הרץ יוסף צבי 36, ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני