אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן הדס ממ'

רחוב קרן היסוד 2, מזכרת בתיה,

לגנים נוספים בישוב: מזכרת בתיה

סוג הגן: גן עירוני