אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן לד כחילית

רחוב שד הותיקים 3, תל אביב - יפו,

לגנים נוספים בישוב: תל אביב - יפו

סוג הגן: גן עירוני