אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן רמה ברוש

רחוב ישראל מסלנט 22, תל אביב - יפו,

לגנים נוספים בישוב: תל אביב - יפו

סוג הגן: גן עירוני