אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן נועם )ע"ש נועם צברי ז"ל(

רחוב דב 19, מזכרת בתיה,

לגנים נוספים בישוב: מזכרת בתיה

סוג הגן: גן עירוני