אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן ידיד ה'

רחוב רביבים 28, ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני