אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן פתחיה

רחוב שמעון הצדיק 17, ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני