אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן אגוי,דירה 3, זקלין

רחוב שכון ד , בית שאן,

לגנים נוספים בישוב: בית שאן

סוג הגן: גן עירוני