אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן בית יעקב )בתוך בית הספר(

רחוב מעגלי הרי"ם לוין 25, ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני