אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן מיתר )לימן(

רחוב שטיין יהודה 13, רמלה,

לגנים נוספים בישוב: רמלה

סוג הגן: גן עירוני