אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן בית יעקב

רחוב פתייה יהודה 110, ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני