אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן עץ הדעת חזון איש 22

רחוב חזון איש 22, ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני