אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן אגוי

רחוב דבורה הנביאה 85, תל אביב - יפו,

לגנים נוספים בישוב: תל אביב - יפו

סוג הגן: גן עירוני