אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן יסוד ישראל

רחוב מעגלי הרי"ם לוין , ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני