אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן קהילת קמינץ

רחוב פנז'ל נוה יעקב 2, ירושלים,

לגנים נוספים בישוב: ירושלים

סוג הגן: גן עירוני