אינפוגן גני ילדים

באישור משרד החינוך

ברוכים הבאים

לגן אגוי-דירה 2, דינה

רחוב שכון ט' 807, בית שאן,

לגנים נוספים בישוב: בית שאן

סוג הגן: גן עירוני